CL 2 – Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște - Sud - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 16 Noiembrie 2011 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște – Sud”, cu o valoare contractuală de 66.983.381,37 lei fără TVA. Contractul a fost castigat de Asocierea Strabag AG & Construcții Erbașu S.A. - lider asociere SC Strabag AG și se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni.

 • Nr. Acordului Contractual: 26843
 • Data Acordului Contractual: 16.11.2011
 • Preţul total: 66.983.381,37 RON fără TVA
 • Data de începere: 28.12.2011
 • Perioada de execuţie: 24 de luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni
 • Data programată pentru finalizare: 28.12.2013

Descrierea Contractului "Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște – Sud"

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște – Sud”

Lucrările prevăzute pentru staţia de epurare Târgovişte-Sud fac parte din Proiectul de îmbunătăţire a infrastructurii de alimentare cu apă potabilă şi colectarea şi tratarea apei uzate din judeţul Dâmboviţa, elaborat în vederea asigurării conformităţii cu legislaţia naţională şi a UE, conform perioadelor de tranziţie agreate de România şi UE pentru sectorul mediului.

Contractul de tip Proiectare-Execuţie (FIDIC GALBEN) cuprinde atât proiectarea de detaliu, cât şi execuţia construcţiilor civile, a instalaţiilor mecanice şi electrice, inclusiv furnizarea şi montarea echipamentelor aferente, pentru reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare din oraşul Târgovişte.

Scopul lucrărilor include:

 • Proiectul tehnic (proiectul de execuţie) şi Detaliile de Execuţie, conform cerinţelor contractuale
 • Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare proiectului, de la toate autorităţile menţionate în Certificatul de Urbanism
 • Execuţia lucrărilor şi punerea în funcţiune a staţiilor
 • O perioadă de 3 luni de testare şi punere în funcţiune, începând cu terminarea lucrărilor de execuţie, în care să aibă loc şi programul de instruire a personalului operatorului
 • Perioada de notificare a defecţiunilor este de un an

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și este parte integrantă din Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița".

În urma obținerii finanțării, Beneficiarul, S.C. Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A., doreşte executarea lucrărilor de extindere şi reabilitare a staţiei de epurare Târgovişte-Sud.

Staţia de tratare a apelor uzate reabilitată va conţine următoarele structuri:

 • Tratare mecanică:

  • Structura de admisie
  • Bazin retenţie ape pluviale
  • Măsurare debit şi punct prelevare probe
  • Staţie recepţie material vidanjat
  • Clădire grătare
  • Deznisipator şi separator de grăsimi
  • Decantor primar
  • Staţie pompare nămol primar
  • Măsurare debit
  • Staţie pompare intermediară
 • Tratare biologică:

  • Camera de distribuţie
  • Bazin anaerob
  • Bazin aerare
  • Camera de distribuţie
  • Decantor secundar
  • Camera control nămol recirculat
  • Măsurare efluent şi punct prelevare probe
  • Staţie pompare nămol recirculat
  • Staţie îndepărtare chimică P (fosfor)
  • Staţie suflante
 • Tratarea nămolului:

  • Bazin stocare nămol în exces
  • Îngroşător mecanic nămol în exces
  • Pre-îngroşător
  • Staţie pompare nămol primar îngroşat
  • Fermentator
  • Post-îngroşător
  • Deshidratare mecanică nămol
  • Rezervor de gaz
  • Facla de gaz
  • Co-generare şi centrală termică
  • Staţie pompare apă uzată recirculată
  • Staţie de pompare apă de spălare
 • Clădiri:

  • Clădire mecanică
  • Clădire administrativă
  • Atelier electric şi mecanic
  • Post Trafo
  • Staţie suflante
  • Clădire grătare

Noua staţie de epurare va fi construită în două etape. Prima etapă constă în tratarea mecanică a apelor uzate, tratarea biologică a apelor uzate (cu 2 din 4 decantoare secundare), atelierul şi clădirea administrativă. La sfârşitul acestei etape, se vor demola structurile existente ale căror funcţiuni au fost preluate de obiectele construite în această etapă.

A doua etapă cuprinde cele 2 bazine secundare rămase şi tratarea nămolului, incluzând fermentatoarele şi utilizarea gazului. Staţia de epurare existentă va fi păstrată în funcţionare până când prima etapă va fi complet finalizată. După aceea, apa uzată va fi tratată în construcţiile realizate în etapa întâi, în timp ce lucrările de construcţii la etapa a doua vor continua.

Stadiu de implementare

CL 2 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • Pentru contractul "Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște – Sud" s-a emis Certificat Final

Indicatori

CL 2 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Reabilitare și extindere stație de epurare Târgoviște unit 1 125.800 l.e.

Galerie foto


Stația de epurare - Vedere generala


Organizare de șantierDemolăriCamera de distribuţie la decantoarele secundareBazine aerare și anaerobeBazine nămolMetatancuriCamera deversoare şi bazin stocare ape pluvialeClădire grătare rare și deseCanal efluentCladire tehnicaAtelier mecanicPavilion administrativDecantoare secundareDecantor primarDeznisipator și separator grăsimiPlatforme depozitare nămolReţele incintăStaţie pompareStaţie suflantePost trafoAmenajare incintă