CL 3 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 09.03.2012 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște”, cu o valoare contractuală de 23.096.145,30 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit Asocierii formată din S.C. Proms Concept Group S.R.L., S.C. Grossman Engineering Grup S.R.L. si S.C. Complis S.A.

 • Nr. Acordului Contractual: 8064
 • Data Acordului Contractual: 09.03.2012
 • Preţul total: 23.096.145,30 lei fără TVA
 • Data de începere: 19.04.2012
 • Perioada de execuţie: 24 luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni, putând fi extinsă până la maxim 24 de luni.
 • Data programată pentru finalizare: 19.04.2014
 • Extensia de timp: 24.10.2014

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște”

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște”

Contractul de Execuție a Lucrărilor (FIDIC ROȘU) cuprinde execuția lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare din aglomerarea Târgoviște după cum urmează:

  1. Reabilitarea rețelelor de inaltă și de joasă presiune din orașul Târgoviște:
 • Reabilitare rețea de distribuție de joasă presiune pe o lungime L = 17,238 km;
 • Reabilitare rețea de distribuție de înaltă presiune pe o lungime L = 5,789 km.

  2. Extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare din orașul Târgoviște:
 • Extindere rețea de canalizare, L = 5,245 km;
 • Extindere conducte de canalizare sub presiune, L = 800 m;
 • Extindere stații de pompare apă uzată, 2 bucăți;
 • Reabilitare rețea de canalizare, L = 7,760km;
 • Reabilitare conducte de canalizare sub presiune, L = 22m;
 • Reabilitare stație de pompare ape uzate, 1 bucată.

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și este parte integrantă din Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”.

Stadiu de implementare

CL 3 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • Contractul se afla in Procedura de Receptie Finala

Indicatori

CL 3 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Reabilitare rețea de apă de joasă presiune m 17 238 -
2 Reabilitare rețea de apă de înaltă presiune m 5789 -
3 Reabilitare rețea de canalizare m 7760 -
4 Reabilitare conducte de canalizare sub presiune m 22 -
5 Reabilitare stații de pompare buc 1 -
6 Extindere rețea de canalizare m 5245 -
7 Extindere conducte de canalizare sub presiune m 800 -
8 Extindere stații de pompare buc 2 -