CL 4 – Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 07.06.2012 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni”, cu o valoare contractuală de 33.447.269,89 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit Asocierii formate din CONTRACT INGINERIA Y OBRAS S.A. – lider de asociere & FASE ESTUDOS E PROJECTOS S.A. & S.C. CONFORT DÂMBOVIȚA S.A. și se va desfășura pe o perioadă de 21 de luni.

 • Nr. Acordului Contractual: 16622
 • Data Acordului Contractual: 07.06.2012
 • Preţul total: 33.447.269,89 lei fără TVA
 • Data de începere: 09.07.2012
 • Perioada de execuţie: 21 de luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni, putând fi extinsă până la maxim 24 de luni.
 • Data programată pentru finalizare: 09.04.2014
 • Extensia de timp: 30.12.2016

Descrierea Contractului "Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni"

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni”

Contractul de tip Proiectare-Execuţie (FIDIC GALBEN) cuprinde atât proiectarea de detaliu, cât şi execuţia construcţiilor civile, a instalaţiilor mecanice şi electrice, inclusiv furnizarea şi montarea echipamentelor aferente pentru urmatoarele categorii de lucrari:

 • Reabilitarea rezervoarelor Bana 2x2500 mc și a stației de clorinare;
 • Reabilitarea și extinderea stației de epurare Moreni.

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și este parte integrantă din Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița".

Stadiu de implementare

CL 4 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • Contractul se afla in PND (Perioada de Notificare a Defectelor)

Indicatori

CL 4 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1. Reabilitare rezervoare Bana, 2x2500 mc și stație de clorinare global 2+1
2. Reabilitare și extindere stație de epurare Moreni unit 1

Galerie foto


Obiectul 1. Rezervoare Bana


Impermeabilizări interioare rezervorul R1Șarpantă (structură și învelitoare) rezervoarele R1 și R2Termoizolații rezervorul R2Termoizolații camera de vaneFinisaje interioare camera de vane
Obiectul 2. Stație de epurare Moreni


Organizare de ȘantierLucrări de demolareDecantoare primareBazin de aerareHala grătare rare și deseDeznisipator separator grăsimiPavilion administrativPlatforma depozitare nămolDecantoare secundare