CL 5 – "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni" - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 23.08.2012 Acordul Contractual pentru "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni", cu o valoare contractuală de 23.894.366,77 lei fără TVA.
Contractul a fost atribuit firmei SC Proms Concept Group SRL, cu subcontractant SC Grossmann Engineering Grup SRL.

 • Nr. Acordului Contractual: 23283
 • Data Acordului Contractual: 23.08.2012
 • Preţul total: 23.894.366,77 lei fără TVA
 • Data de începere: 04.10.2012
 • Perioada de execuţie: 21 luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni, putând fi extinsă până la maxim 24 de luni.
 • Data programată pentru finalizare: 04.07.2014
 • Extensia de timp: 03.07.2015

Descrierea Contractului "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni"

Descrierea Contractului "Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare Moreni"

Contractul de Execuție a Lucrărilor (FIDIC ROȘU) cuprinde execuția lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare din aglomerarea Moreni, după cum urmează:

  1. Reţele de apă:

 • Extindere reţea de distribuţie în cartierul Schela Mare, pe o lungime L = 7,171 km.

  2. Sistem de canalizare:

 • Extindere reţea de canalizare, L = 16,533 km;
 • Extindere conducte canalizare sub presiune, L = 4,419 km;
 • Extindere staţii de pompare apă uzată, 7 bucăţi;
 • Reabilitare reţea de canalizare, L = 6,558km;
 • Reabilitare conductă canalizare sub presiune, L = 121m.

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și este parte integrantă din Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”.

Stadiu de implementare

CL 5 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • Pentru contractul "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni" s-a emis Certificat Final

Indicatori

CL 5 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Extindere rețea de distribuție a apei în cartierul Schela Mare m 7171 -
2 Reabilitare rețea de canalizare m 6558 -
3 Reabilitare conducta canalizare sub presiune m 121 -
4 Extindere rețea de canalizare m 16533 -
4 Extindere conducte canalizare sub presiune m 4419 -
5 Extindere stații de pompare apa uzata buc 7 -