CL 6 – Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 25 Mai 2012 Acordul Contractual pentru Proiectul “Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni”, cu o valoare contractuală de 58.496.803,34 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit Asocierii formate din STULZ - PLANAQUA GmbH – lider de asociere & S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L. & S.C. CONSANDUAR S.R.L. & S.C. CAZAN IMPEX’93 S.R.L. și se va desfășura pe o perioadă de 21 de luni.

 • Nr. Acordului Contractual: 15740
 • Data Acordului Contractual: 25.05.2012
 • Preţul total: 58.496.803,34 lei fără TVA
 • Data de începere: 06.07.2012
 • Perioada de execuţie: 21 de luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni, putând fi extinsă până la maxim 24 de luni.
 • Data programată pentru finalizare: 06.04.2014
 • Extensia de timp: 30.04.2016

Descrierea Contractului "Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni"

Descrierea Contractului ”Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni”

Contractul de tip Proiectare-Execuţie (FIDIC GALBEN) cuprinde atât proiectarea de detaliu, cât şi execuţia construcţiilor civile, a instalaţiilor mecanice şi electrice, inclusiv furnizarea şi montarea echipamentelor aferente, pentru urmatoarele categorii de lucrari:

 • Reabilitare rezervor Mușa V = 4000 mc și stație de clorinare nouă;
 • Rezervor în cartierul Bela V = 500 mc și stație de clorinare nouă;
 • Aducțiune nouă la rezervorul Bela, L = 0,98km, De 125mm;
 • Reabilitarea racordului rezervoarelor Mușa la aducțiunea de apă brută Gâlma – Răteiu, L = 0,385km, De280mm;
 • Stație de clorinare nouă cu Cl2 la rezervoarele Brănești;
 • Reabilitarea și extinderea stației de epurare Pucioasa;
 • Reabilitare aducțiune de apă brută către rezervoarele Fieni, L = 1,455km, De 225mm și conectarea acesteia la aducțiunea de apă brută Gâlma – Răteiu;
 • Reabilitarea rezervor Fieni V = 2500 mc și stație de clorinare nouă;
 • Reabilitarea și extinderea stației de epurare Fieni;
 • Reabilitarea aducțiunii existente între captarea Răteiu și rezervoarele Gâlma, L = 4,4 km;
 • Reabilitarea rezervoarelor Gâlma, V = 2x1000 mc;
 • Extinderea sursei Gâlma cu 3 puțuri noi și aducțiunile aferente L = 980m și extinderea camerei existente de captare a apei;
 • Reabilitarea aducțiunii între rezervoarele Mușa și Pucioasa Sat, L = 3,83km;
 • Reabilitarea aducțiunii de apă brută Gâlma – Răteiu între Bervoiești și rezervoarele Mușa, L =4,27km.

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și este parte integrantă din Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița".

Stadiu de implementare

CL 6 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • Pentru contractul "Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni" s-a emis Certificat Final

Indicatori

CL 6 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Reabilitare rezervor Mușa V = 4000 mc și stație de clorinare nouă global 1 4000 mc
2 Rezervor în cartierul Bela V = 500 mc și stație de clorinare nouă global 1 500 mc
3 Aducțiune nouă la rezervorul Bela, L = 980m, De125mm m 980 -
4 Reabilitarea racordului rezervoarelor Mușa la aducțiunea de apă brută Gâlma – Răteiu, L = 385m, De280mm m 385 -
5 Stație de clorinare nouă cu Cl2 la rezervoarele Brănești buc 1 -
6 Reabilitarea și extinderea stației de epurare Pucioasa unit 1 -
7 Reabilitare aducțiune de apă brută către rezervoarele Fieni, L = 1455m, De225mm și conectarea acesteia la aducțiunea de apă brută Gâlma – Răteiu m 1455 -
8 Reabilitare rezervor Fieni V = 2500 mc și stație de clorinare nouă global 1 2500 mc
9 Reabilitarea și extinderea stației de epurare Fieni unit 1 -
10 Reabilitarea aducțiunii existente între captarea Răteiu și rezervoarele Gâlma, L = 4400m m 4400 -
11 Reabilitarea rezervoarelor Gâlma, V = 2x1000 mc buc 2 1000 mc
12 Extinderea sursei Gâlma cu 3 puțuri noi și aducțiunile aferente L = 980m și extinderea camerei existente de captare a apei buc
m
buc
3
980
1
-
13 Reabilitarea aducțiunii între rezervoarele Mușa și Pucioasa Sat, L = 3830m m 3830 -
14 Reabilitarea aducțiunii de apă brută Gâlma – Răteiu între Bervoiești și rezervoarele Mușa, L =4270m m 4270 -

Galerie foto


Stația de epurare Pucioasa


Stația de epurare Fieni


Lucrări la sursele de apă