CL 7 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni - Date generale

Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița a semnat pe data de 23.03.2012 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni”, cu o valoare contractuală de 25.248.900,65 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit firmei S.C. Valve International S.A. Brăila.

 • Nr. Acordului Contractual: 9724
 • Data Acordului Contractual: 23.03.2012
 • Preţul total: 25.248.900,65 lei fără TVA
 • Data de începere: 24.04.2012
 • Perioada de execuţie: 21 de luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni, putând fi extinsă până la maxim 24 de luni.
 • Data programată pentru finalizare: 24.01.2014
 • Extensia de timp: 30.11.2015

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni”

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni”

Contractul de Execuție a Lucrărilor (FIDIC ROȘU) cuprinde execuția lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de canalizare din Pucioasa și Fieni, după cum urmează:

  Pentru Pucioasa:
 • Extindere rețea de canalizare, L = 21.832 m;
 • Extindere conducte canalizare sub presiune, L = 5.729 m;
 • Extindere stații de pompare apă uzată, 12 bucăți.

  Pentru Fieni:
 • Extindere rețea de canalizare, L = 8.112 m;
 • Extindere conducte canalizare sub presiune, L = 1.052 m;
 • Extindere stații de pompare apă uzată, 3 bucăți;
 • Reabilitare rețea de canalizare, L = 3.732 m.

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și este parte integrantă din Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”.

Stadiu de implementare

CL 7 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • Pentru contractul "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni" s-a emis Certificat Final

Indicatori

CL 7 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Extindere rețea de canalizare - Pucioasa m 21.832 -
2 Extindere conducte de canalizare sub presiune - Pucioasa m 5.729 -
3 Extindere stații de pompare apă uzată - Pucioasa buc 12 -
4 Extindere rețea de canalizare - Fieni m 8.112 -
5 Extindere conducte canalizare sub presiune - Fieni m 1.052 -
6 Extindere stații de pompare apă uzată - Fieni buc 3 -
7 Reabilitare rețea de canalizare - Fieni m 3.732 -