CL 8 – Lucrări la sursele de apă și Stațiile de Epurare Găești și Titu

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 28 Februarie 2013 Acordul Contractual pentru Proiectul "Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu" cu o valoare contractuală de 37.080.214,64 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit Asocierii formată din S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L. si S.C. COMSA S.A.

 • Nr. Acordului Contractual: 6342
 • Data Acordului Contractual: 28.02.2013
 • Preţul total: 37.080.214,64 lei fără TVA
 • Data de începere: 11.04.2013
 • Perioada de execuţie: 18 luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni, putând fi extinsă până la maxim 24 de luni.
 • Data programată pentru finalizare: 11.10.2014
 • Extensia de timp: 27.09.2016

Descrierea Contractului "Lucrări la sursele de apă și Stațiile de Epurare Găești și Titu"

Descrierea Contractului ”Lucrări la sursele de apă și Stațiile de Epurare Găești și Titu”

Contractul de tip Proiectare-Execuţie (FIDIC GALBEN) cuprinde atât proiectarea de detaliu, cât şi execuţia construcţiilor civile, a instalaţiilor mecanice şi electrice, inclusiv furnizarea şi montarea echipamentelor aferente surselor de apă și stațiilor de epurare Găești și Titu.

Scopul lucrărilor din cadrul CL 8 – ”Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu” include:

 • Proiectul tehnologic și detaliile de execuție;
 • Întocmirea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare proiectului, conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor;
 • Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a stațiilor, conform indicatorilor fizici:

  - extinderea stației de epurare a apelor uzate Titu;
  - reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate Găești;
  - execuția a 5 puțuri noi, în zona Parc Găești;
  - construcția conductei de aducțiune pentru colectarea apei din cele 5 puțuri și transfer către Gospodăria de Apă Găești;
  - construcția a 2 rezervoare de înmagazinare noi de 1000 m3 la Găești;
  - sistem de automatizare și control (SCADA) pentru ansamblul foraje – rezervoare înmagazinare;
 • Instruirea personalului operatorului (S.C.Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița) și întocmirea manualelor de operare și întreținere;
 • Întocmirea desenelor post execuția și a Cărții Construcției;
 • O perioadă de 3 luni de punere în funcțiune și testare, începând cu terminarea lucrărilor de execuție;
 • Perioada de notificare a defectelor de 12 luni.

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și este parte integrantă din Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița".

Stadiu de implementare

CL 8 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • Contractul este in Procedura de Receptie la Terminare

Indicatori

CL 8 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Puțuri noi de captare a apei, complet echipate și împrejmuite - Găești buc 5 25 l/s
2 Conducte de aducțiune de la noile puțuri la gospodăria de apă Parc - Găești m 2860 -
3 Rezervoare noi de apă, 2x1000 mc, la gospodăria de apă Parc - Găești buc 2 2x1000 mc
4 Reabilitare și extindere stație de epurare Găești unit 1 20400 loc.echiv.
5 Extindere stație de epurare Titu unit 1 18700 loc.echiv.

Galerie foto

Lucrări la sursele de apă Găești


Rezervoare apăCamera vanePuțuri apă
Stație de epurare Găești


Stație pompareClădire pretratareBazine aerareDecantoare secundareÎngroșător nămolClădire suflante și deshidratare nămolPaturi depozitare nămolPavilion administrativ
Stație de epurare Titu


Clădire pretratare și suflante


Bazine aerareDecantoare secundareClădire deshidratare nămolPaturi depozitare nămol