CL 9 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 22.04.2014 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești”, cu o valoare contractuală de 24.137.901,52 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit firmei S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.

 • Nr. Acordului Contractual: 11870
 • Data Acordului Contractual: 22.04.2014
 • Preţul total: 24.137.901,52 lei fără TVA
 • Data de începere: 02.06.2014
 • Perioada de execuţie: 24 luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni
 • Data programată pentru finalizare: 02.06.2016

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești”

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești”

Contractul de Execuție a Lucrărilor (FIDIC ROȘU) cuprinde execuția lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de canalizare din aglomerarea Găești.

Lucrările ce vor fi executate sunt lucrări specifice investițiilor în rețele de canalizare menajeră și cuprind: reabilitarea și extinderea colectoarelor principale și secundare de canalizare menajeră, cămine de vizitare, intersecție și rupere de pantă, racorduri la rețeaua de canalizare, stații de pompare a apelor uzate, conducte de refulare, cămine de vane, golire și aerisire, subtraversări de drumuri și căi ferate.

Principalii indicatori tehnici ai investiției sunt:

 • Reabilitare rețea de canalizare gravitațională: 4310 ml;
 • Extindere rețea de canalizare gravitațională: 25267 ml;
 • Conducte de canalizare sub presiune: 6579 ml;
 • Extindere stații de pompare apă uzată: 8 bucăți.

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, și este parte integrantă din Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”.

Stadiu de implementare

CL 9 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • Pentru contractul "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești" s-a emis Certificat Final

Indicatori

CL 9 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Reabilitare rețea de canalizare gravitațională m 4310 -
2 Extindere rețea de canalizare gravitațională m 25267 -
3 Conducte de canalizare sub presiune m 6579 -
4 Extindere stații de pompare apă uzată buc 8 -