CL 10 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu - LOT II - Date generale

Proiectul ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” a fost împărțit în doua loturi: LOT I și LOT II.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 11 Martie 2015 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” - LOT II, cu o valoare contractuală de 14.862.497,17 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit, în urma licitaţiei deschise, Asocierii de firme formată din SC GRUP 4 INSTALATII SA Cluj Napoca (lider de asociere) și S.C. CONIZ ROMARG S.R.L. Pitești și se va desfășura pe o perioadă de 12 luni.

 • Nr. Acordului Contractual: 8400
 • Data Acordului Contractual: 11.03.2015
 • Preţul total: 14.862.497,17 lei fără TVA
 • Data de începere: 22.04.2015
 • Perioada de execuţie: 12 luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni
 • Data programată pentru finalizare: 19.09.2016

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” - LOT II

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” - LOT II

Contractul de Execuție a Lucrărilor (FIDIC ROȘU) cuprinde execuția lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare din aglomerarea Titu - LOT II, după cum urmează:

 • Extindere rețea de canalizare prin vacuum, L = 28.942 m;
 • Stații de vacuum, 2 bucăți (SV1 - Str.Cuza Vodă; SV2 - DJ701A).

Inovația proiectului constă în sistemul de canalizare cu vacuum, o tehnologie unică în județul Dâmbovița.

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, și este parte integrantă din Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”.

Stadiu de implementare

CL 10 (LOT II) - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • Contractul se afla in PND (Perioada de Notificare a Defectelor)

Indicatori

CL 10 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Obiectul 4: Extindere rețea de canalizare prin vacuum m 28.942 -
2 Obiectul 5: Stații de vacuum buc 2 -

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Comunicat de Presa - Stadiul implementării Proiectului „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jude... Mai mult...
Semnare contract În data de 06 Februarie 2017 s-a semnat Contractul de Finantare - "Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii ... Mai mult...
Utilizarea namolului ca fertilizator in agricultura Vineri, 30 septembrie 2016, a avut loc cel de al treilea eveniment de promovare a utilizarii namolului ca fertilizator in agricul... Mai mult...
Evenimente de informare la Scoala Matei Basarab Miercuri, 28 septembrie 2016, in cadrul scolii Matei Basarab din Targoviste au fost organizate 2 evenimente de informare adresate... Mai mult...
Eveniment de informare la Liceul Voievodul Mircea În data de 18 februarie 2016, elevii claselor a IX-a și a XI-a din cadrul liceului Voievodul Mircea din Târgoviște au participat... Mai mult...
Semnare contract În data de 11 Martie 2015 s-a semnat Contractul pentru Proiectul “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Titu” ... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)

Formular de alertă nereguli

Orice persoană implicată în implementarea/monitorizarea unui proiect finanţat prin POS Mediu, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu, poate trimite Formularul de alertă privind neregulile la adresa de e-mail: sesizari-pos@mmediu.ro

Formular de alertă nereguli