CS1 – Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului inclusiv Asistența Tehnică a Proiectantului și pentru Supervizarea Lucrărilor pentru Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița"
 • Contractul de Servicii nr. 4898 din data de 24.02.2011, a fost încheiat între S.C. Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. și asocierea dintre
  S.C. Fichtner Environment SRL – lider, S.C. Interdevelopment SRL – asociat, Fichtner Water & Transportation GmbH – asociat, SC Unix SRL, reprezentat de SC Fichtner Environment SRL.
 • Valoarea contractului este de: 37.562.267,63 lei fără TVA.
 • Obiectul Contractului îl constituie sevicii de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului inclusiv Asistența Tehnică a Proiectantului și pentru Supervizarea Lucrărilor pentru Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița".
 • Mai exact, contractul este alcătuit din 13 Activități specifice:

  • A1: Întocmirea Documentelor de Atribuire pentru Contractele de Lucrări
  • A2: Suport în Managementul Proiectului
  • A3: Implementarea unui sistem GIS pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din zona de operare a Operatorului Regional
  • A4: Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare in zona de operare a Operatorului Regional
  • A5: Dezvoltarea unui management eficient de detectare a pierderilor de apa din retelele de distributie in zona de operare a Operatorului Regional
  • A6: Întocmirea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de furnizare
  • A7: Managementul apelor uzate industriale
  • A8: Managementul reziduurilor din staţiile de epurare şi tratare
  • A9: Campanie de publicitate şi promovare a Proiectului
  • A10: Adoptarea planului de acţiune pentru protecţia surselor de apă
  • A11: Actualizare Master Plan
  • A12: Asistenţa tehnică de proiectare pentru execuţia contractelor de Lucrări tip FIDIC Roşu
  • A13: Supervizarea Contractelor de Lucrări
 • Durata contractului este de 42 de luni începând de la data prevăzută în Ordinul Administrativ de Începere emis de Autoritatea Contractantă în data de 15.03.2011.
 • Extensia de timp: 30.06.2016
Descrierea partenerilor din Consortiu
 • Consorțiul care asigură Asistența tehnică pentru Managementul Proiectului, inclusiv Asistența Tehnică a Proiectantului, și pentru Supervizarea Lucrărilor pentru Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița” este format din patru companii solide, cu activitate susținută pe piața românească de consultanță încă de la începutul anilor 2000.
 • Companiile partenere în consoțiu dețin o experiență relevantă în implementarea proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare la nivel regional, în conformitate cu normele naționale și UE.

S.C. Fichtner Environment S.R.L este o companie mixtă româno-germană de consultanță, având ca acționari firma germană Fichtner GmbH & Co. KG (una din cele mai mari companii germane de consultanță) și compania română Interdevelopment S.R.L. Compania Fichtner Environment a fost înființată în iunie 2005 și îsi desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile românești.

Experiența specifică a companiei Fichtner Environment S.R.L se evidențiază prin implementarea cu succes a unor proiecte cu finanțare ISPA sau Phare, unul dintre acestea fiind proiectul de asistență tehnică pentru supervizarea construcției Stației de Epurare București (cu finanțare ISPA).

Expertiza oferită de Fichtner Environment acoperă următoarele domenii:

 • Alimentarea cu apă potabilă și canalizare
 • Gestionarea deșeurilor
 • Calitatea aerului
 • Schimbările climatice
 • Biodiversitate
 • Întărirea capacității instituționale

În scopul implementării proiectelor derulate, Fichtner Environment SRL a atras în echipele sale experți internaționali acoperind diverse domenii de activitate.

Fichtner Water & Transportation GmbH este o companie germană de consultanță inginerească, specializată în dezvoltarea și implementarea proiectelor de infrastructură. Fichtner W&T GmbH a apărut prin fuzionarea Departamentului de Management al Apei/Salubritate din cadrul Fichtner GmbH & Co KG (Stuttgart) cu companiile Beller Consult GmbH (Freiburg) și WTL Wassertechnik Leipzig GmbH.

Prin concentrarea resurselor celor trei companii, Fichtner Water & Transportation GmbH reprezintă astăzi un centru de înaltă competență și specializare în domeniul apei, transportului și ingineriei mediului, cu o experiență cumulată de 85 de ani.

S.C. Interdevelopment S.R.L este o companie în domeniul consultanței inginerești din România, furnizând soluții complete pentru dezvoltarea, implementarea și gestionarea proiectelor naționale și internaționale.

Serviciile de consultanță și inginerie acoperă o arie de domenii diverse, ce include gestionarea deșeurilor, infrastructura aferentă furnizării apei potabile și colectării/epurării apelor uzate, calitatea aerului, silvicultura pe baze durabile și îmbunătățirea capacității instituționale a autorităților publice.

Relevantă pentru Proiectul din Județul Dâmbovița este implicarea echipei Interdevelopment în implementarea mai multor proiecte de infrastructură urbană de apă și apă uzată, cu finanțare europeană, cum ar fi proiectele ISPA Satu Mare, Piatra Neamț sau Botoșani.

Unix S.R.L a fost înființată în anul 2002 la Târgoviște și este o companie de consultanță care prestează activități de inginerie și consultanță tehnică pentru obiective de investiții aferente infrastructurii de mediu, în special pentru lucrări de reabilitare și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare/epurare a apelor uzate.

Compania oferă servicii complete de inginerie, incluzând studii de teren (geotehnice, hidrogeologice), elaborare de studii de fezabilitate, studii de soluție, proiecte tehnice și detalii de execuție, întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, precum și servicii de urmărire a execuției lucrărilor și de supervizare a contractelor de lucrări.