CS3 – "Verificarea Proiectelor de către verificatori autorizați" - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data 09.05.2011 Contractul de prestări servicii nr. 9800 pentru ”Verificarea proiectelor de către verificatori autorizați”, cu o valoare contractuală de 810.356,24 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit S.C. Tahal Consulting Engineers Ltd. Tel Aviv – Sucursala București.

 • Nr. Acordului Contractual: 9800
 • Data Acordului Contractual: 09.05.2011
 • Preţul total: 810.356,24 lei fără TVA
 • Data de începere: 16.05.2011
 • Perioada desfasurarii contractului: 36 de luni
 • Data programată pentru finalizare: 16.05.2014
 • Extensia de timp: 30.06.2016
Descrierea Contractului CS3 – ”Verificarea Proiectelor de către verificatori autorizați”

În cadrul contractului de prestări servicii, S.C. Tahal Consulting Engineers Ltd. Tel Aviv – Sucursala București va acționa în calitate de Verificator tehnic de proiecte pentru toate Contractele de Lucrări din cadrul Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”, contracte ce fac referire la sistemul de alimentare cu apă și canalizare din aglomerările: Târgoviște, Moreni, Fieni, Găești, Pucioasa și Titu.

Proiectele vor fi verificate conform legislației din România, iar firma menționată mai sus va furniza personal autorizat/atestat pe specialități, conform cerințelor Proiectului.

  Obiectivele specifice ale Contractului constau în:
 • Verificarea proiectelor pentru obținerea autorizațiilor de construire
 • Verificarea proiectelor tehnice, caietelor de sarcini, breviarelor de calcul, memoriilor tehnice, detaliilor de execuție, programelor de control și, după caz, a dispozițiilor de șantier.

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, și este parte integrantă din Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”.

Stadiul de implementare

Până în prezent, de la demararea Contractului, Prestatorul a executat verificarea documentației tehnice - Proiect Autorizare Construcții și Proiect Tehnic si are in implementare documentația tehnică - Detalii de execuție și Dispoziții de șantier, pentru Contractele de Lucrări tip FIDIC Roșu, enumerate după cum urmează:

Cod Descriere
CL 3 Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște
CL 5 Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni
CL 7 Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni
CL 9 Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești

De asemenea, Prestatorul a executat și are în implementare verificarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție pentru Contractele de Lucrări tip FIDIC Galben, astfel:

Cod Descriere
CL 1 Lucrări la sursele de apă din municipiul Târgoviște
CL 2 Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște - Sud
CL 4 Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni
CL 6 Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni
CL 8 Lucrări la sursele de apă și Stațiile de Epurare Găești și Titu