CP3 – "Procurare și instalare echipament SCADA" - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 19.09.2013 Contractul CP3 – ”Procurare și instalare echipament SCADA”. Contractul a fost atribuit Asocierii formate din S.C. SECVISION BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. – lider de asociere, S.C. MIKON SYSTEMS S.R.L. si S.C. PALEX CONSTRUCȚII INSTALAȚII S.R.L., cu valoarea de 5.594.444,18 lei fără TVA.

 • Nr. Acordului Contractual: 28654
 • Data Acordului Contractual: 19.09.2013
 • Preţul total: 5.594.444,18 lei fără TVA
 • Data de începere: 14.10.2013
 • Perioada desfasurarii contractului: 24 luni
 • Data programată pentru finalizare: 14.10.2015
 • Extensia de timp: 30.06.2016
Descrierea Contractului CP3 - "Procurare și instalare echipament SCADA"

În cadrul contractului de furnizare, Asocierea formată din S.C. SECVISION BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. – lider de asociere, S.C. MIKON SYSTEMS S.R.L. şi S.C. PALEX CONSTRUCȚII INSTALAȚII S.R.L. va furniza echipamente și software cu scopul realizării unei monitorizări eficiente a punctelor de lucru ale Companiei, în vederea unei organizări mai eficiente a serviciului tehnic de exploatare şi mentenanţă, respectiv supravegherea centralizată a parametrilor tehnologici de funcţionare şi achiziţia datelor de la senzori de presiune, nivele rezervoare, debitmetre zonale, senzori clor remanent s.a.m.d. Noul sistem centralizat de monitorizare şi control va asigura interfaţa cu toate sistemele de automatizare, măsurare şi control din cadrul Companiei şi va include toată aparatura de monitorizare, reglare, comandă și control.

Obiectivele acestui contract sunt urmatoarele:

 • Reabilitarea echipamentelor de automatizare din cadrul punctelor de lucru existente;
 • Implementarea în cadrul sistemului de alimentare cu apă a unui sistem de monitorizare a debitului şi a presiunii apei în reţea;
 • Implementarea sistemului de comunicare în cadrul a 7 puncte de lucru;
 • Reabilitarea PLC-urilor din cadrul a 7 puncte de lucru;
 • Extinderea Dispeceratului de Supervizare şi Control cu funcţionalităţi suplimentare;
 • Achiziţia, instalarea şi configurarea software-ului SCADA şi preluarea parametrilor de la punctele de lucru ale Companiei (staţii de epurare a apei uzate, staţii de pompare a apei uzate, staţii de pompare/repompare, staţii de hidrofor, captări gravitaţionale etc).
Stadiul de implementare

Până în prezent au fost realizate următoarele activități:

Componenta Subcomponenta Stadiu realizare
95,94%
1 – Reabilitarea echipamentelor de automatizare din cadrul punctelor de lucru existente 4xStații de pompare apă uzată (SPAU)
4xStații de pompare apă potabilă (SP)
26xPuțuri forate (PF)
2xStații de repompare (SR)
33xStații de Hidrofor (SH)
7xCaptări Gravitaționale (CG)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 – Implementarea în cadrul sistemului de alimentare cu apă a unui sistem de monitorizare a debitului şi a presiunii apei în reţea 25xRemote Terminal Unit (RTU) 100%
3 – Implementarea sistemului de comunicare în cadrul a 7 puncte de lucru (furnizare Modem-uri GPRS) 7xModemuri GPRS/3G 100%
4 – Reabilitarea PLC-urilor din cadrul a 7 puncte de lucru (furnizare PLC-uri) 7x PLC-uri 100%
5 – Extinderea Dispeceratului de Supervizare şi Control cu funcţionalităţi suplimentare Furnizare și punere în funcțiune server SCADA dispecerat central 100%
6 – Achiziţia, instalarea şi configurarea software-ului SCADA şi preluarea parametrilor de la punctele de lucru ale Companiei (staţii de epurare a apei uzate, staţii de pompare a apei uzate, staţii de pompare/repompare, staţii de hidrofor, captări gravitaţionale etc)
6.1 – Software SCADA Furnizare software de dezvoltare și licențe software conform contract 100%
6.2 – Instalare SCADA: instalare/configurare, preluare parametri 40xStații de pompare apă uzată
7xStații de pompare apă potabilă
5xStații de repompare
33xStații de hidrofor
8xCaptări gravitaționale
73xPuțuri forate
25xPuncte de monitorizare
6xStații de epurare
  52,5%
100%
100%
100%
  87,5%
100%
100%
  50%