CL 10 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu - LOT I - Date generale

Proiectul ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” a fost împărțit în doua loturi: LOT I și LOT II.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 25 Februarie 2015 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” - LOT I, cu o valoare contractuală de 7.105.671,39 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit, în urma licitaţiei deschise, firmei S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L. București și se va desfășura pe o perioadă de 12 luni.

 • Nr. Acordului Contractual: 6947
 • Data Acordului Contractual: 25.02.2015
 • Preţul total: 7.105.671,39 lei fără TVA
 • Data de începere: 07.04.2015
 • Perioada de execuţie: 12 luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni
 • Data programată pentru finalizare: 02.09.2016

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” - LOT I

Descrierea Contractului ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” - LOT I

Contractul de Execuție a Lucrărilor (FIDIC ROȘU) cuprinde execuția lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare din aglomerarea Titu - LOT I, după cum urmează:

 • Alimentare cu apă, L = 9.805 m;
 • Extindere canalizare gravitațională, L = 5.819 m;
 • Extindere stații de pompare apă uzată, 2 bucăți (SP1-Str.Garii; SP2-Str.Baiului).

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, și este parte integrantă din Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”.

Stadiu de implementare

CL 10 (LOT I) - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • S-a semnat Procesul Verbal de Receptie Finala

Indicatori

CL 10 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Obiectul 1: Alimentare cu apă m 9.805 -
2 Obiectul 2: Extindere canalizare gravitațională m 5.819 -
3 Obiectul 3: Extindere stații de pompare apă uzată buc 2 -