CL 1 - Lucrări la sursele de apă din municipiul Târgoviște - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 2 Mai 2012 Acordul Contractual pentru Proiectul “Lucrări la sursele de apă ale municipiului Târgoviște”, cu o valoare contractuală de 22.568.588 lei fără TVA. Contractul a fost castigat de Asocierea de firme SC ERG TERMROM SA Galați (lider de asociere) și SC ROSAL GROUP SA și se va desfășura pe o perioadă de 21 de luni.

 • Nr. Acordului Contractual: 13508
 • Data Acordului Contractual: 02.05.2012
 • Preţul total: 22.568.588 lei fără TVA
 • Data de începere: 23.05.2012
 • Perioada de execuţie: 21 luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni
 • Data programată pentru finalizare: 23.02.2014
 • Extensia de timp: 07.10.2014

Descrierea Contractului "Lucrări la sursele de apă din municipiul Târgoviște"

Descrierea Contractului ”Lucrări la sursele de apă din municipiul Târgoviște”

Contractul de tip Proiectare-Execuţie (FIDIC GALBEN) cuprinde atât proiectarea de detaliu, cât şi execuţia construcţiilor civile, a instalaţiilor mecanice şi electrice, inclusiv furnizarea şi montarea echipamentelor aferente, pentru următoarele categorii de lucrări:

 • Reabilitare front de captare Măneşti-Gheboieni – 22 puţuri;
 • Reabilitare front de captare Dragomireşti Nord–Zăvoi – 11 puţuri;
 • Extindere front de captare Dragomireşti Nord-Zăvoi şi Perimetru – 3 foraje noi;
 • Reabilitare rezervor 1200mc şi clădire staţie de transformare de la frontul de captare Dragomireşti Nord;
 • Împrejmuire cu gard a puţurilor la frontul de captare Dragomireşti Sud şi reabilitarea rezervorului de 300mc şi a staţiei de pompare;
 • Reabilitarea unui rezervor de la Priseaca, V=5000mc şi a staţiei de clorinare Q=335l/s şi construirea unui rezervor nou de 5000mc pe amplasamentul vechiului rezervor de 5000mc care va fi demolat;
 • Reabilitare aducţiune de apă brută Măneşti-Dragomireşti Nord L=4,83km, De450mm;
 • Reabilitare aducţiune de apă brută Dragomireşti Nord-Priseaca L=5,91km, Dn600mm;
 • Reabilitare aducţiune firul 1 de la Priseaca la Târgovişte L=4,085km, Dn600mm;
 • Reabilitare aducţiune firul 2 de la Priseaca la Târgovişte (înlocuire vane şi montare debitmetru).

Scopul lucrărilor include:

 • Proiectul Tehnologic şi Detaliile de Executie – cuprinzând proiectarea procesului tehnologic şi a construcțiilor, instalațiilor şi echipamentelor aferente obiectelor surselor de apă ale municipiului Târgovişte, conform cerinţelor contractuale;
 • Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare proiectului, de la toate autorităţile menţionate în Certificatul de Urbanism;
 • Execuţia lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectelor;
 • Instruirea (training) personalului operatorului şi întocmirea Manualelor de Exploatare şi Întreţinere;
 • Întocmirea desenelor post execuţie şi a Cărţii Construcţiei;
 • O perioadă de 3 luni de testare şi punere în funcţiune, începând cu terminarea lucrărilor de execuţie;
 • Perioada de notificare a defecţiunilor este de un an.

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și este parte integrantă din Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița".

Stadiu de implementare

CL 1 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • Pentru contractul "Lucrări la sursele de apă ale municipiului Târgoviște" s-a emis Certificat Final

Indicatori

CL 1 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Reabilitare puțuri la frontul de captare Mănești - Gheboieni buc 22 110 l/s
2 Reabilitare puțuri la frontul de captare Dragomirești Nord-Zăvoi buc 11 156 l/s
3 Extindere front de captare Dragomiresti Nord-Zavoi si Perimetru foraje 3 35 l/s
4 Reabilitare rezervor 1200mc si cladire statie de transformare de la frontul de captare Dragomiresti Nord global 1 1200 mc
5 Imprejmuire cu gard a puturilor la frontul de captare Dragomiresti Sud si reabilitarea rezervorului de 300mc si a statiei de pompare global 1 300 mc
6 Reabilitarea unui rezervor de 5000 mc de la Priseaca, a stației de clorinare și construirea unui rezervor nou de 5000 mc, pe amplasamentul vechiului rezervor, care va fi demolat global 1 5000 mc
335 l/s
5000 mc
7 Reabilitare aducțiune de apă brută Mănești-Dragomirești Nord, L=4830m, De450 mm m 4830 -
8 Reabilitare aducțiune de apă brută Dragomirești Nord-Priseaca, L=5910m, Dn600 mm m 5910 -
9 Reabilitare aducțiune firul 1 de la Priseaca la Târgoviște, L=4085m, Dn600 mm m 4085 -
10 Reabilitare aducțiune firul 2 de la Priseaca la Târgoviște (înlocuire vane și montare debitmetru) global 1 -

Galerie foto


Organizare de ȘantierReabilitare front de captare Măneşti-GheboieniAmenajare teren, împrejmuire şi porți la forajeGospodăria de apă Dragomiresti SudGospodăria de apă Dragomiresti NordGospodăria de apă PriseacaReabilitare aductiune Manesti - Dragomiresti NordReabilitare aductiune Dragomiresti Nord - Priseaca