Evenimente

Vineri, 30 septembrie 2016, a avut loc cel de al treilea eveniment de promovare a utilizarii namolului ca fertilizator in agricultura, parte a campaniei de promovare derulata in acest sens in cadrul proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita”.

Subiectul intalnirii a fost “Managementul reziduurilor din statiile de epurare” si a reunit experti principali si secundarii din cadrul Companiei de Apa si personal de exploatare din alte sectoare decit statiile de epurare. Evenimentul a fost moderat de catre team leaderului echipei de consultanta de la nivelul CATD, ing. Dan Giurcaneanu.

Principalele subiecte ale intalnirii au fost:

 1. Scurta prezentare a activitatii desfasurate de Consultant
 2. Stadiul actual al actiunilor de implementare si preocupari actuale ale CATD
 3. Discutii pe baza celor prezentate, preocupari si tendinte viitoare.

Miercuri, 28 septembrie 2016, in cadrul scolii Matei Basarab din Targoviste au fost organizate 2 evenimente de informare adresate elevilor claselor a VIII-a A si a VIII-a B.
Primul eveniment organizat a vizat promovarea namolului ca fertilizator in agricultura, ing. Dan Giurcaneanu oferindu-le elevilor informatii cu privire la intrgul circuit al apei in natura, accesntul fiind pus pe procesul de epurare si rezultatele acestuia. Elevii au fost informatii cu privire la posibilitatile de utilizare a namolurilor rezultate in urma procesului de epurare a apelor uzateAstfel, namolul, ca rezultat al procesului de epurare cu toate caracteristicile lui, a reprezentat elementul de noutate al prezentarii, nici unul dintre elevii prezenti la sesiunea de informare neavand cunostinte despre existent acestui reziduu si mai ales despre posibilitatile de utilizare a acestuia intr-un mod util.
Cel de al doilea eveniment de informare face parte din campania de promovare in scoli a proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita.
Cu această ocazie a fost realizata o prezentare pe tema apei, cu accent pe noţiunile de risipire şi poluare a apei, în vederea preîntâmpinării şi combaterii acestor comportamente. De asemenea au fost oferite informatii cu privire la importanta consumului de apa.

Cea de a doua prezentare utilizată s-a axat exclusiv pe prezentarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa” si a rezultatelor pe care acesta le urmareste, cu accent pe contracte de lucrări.

Cel mai dinamic moment din cadrul evenimentului a fost vizualizarea filmului de prezentare a proiectului prin intermediul caruia elevii au putut sa dobandeasca o imagine mai clara cu privire la activitatea derulata de catre expertii CATD precum si a rolului si a modului de functionare a unei statii de epurare. In plus, tot prin intermediul filmului, elevii au putut realiza o vizita virtuala a statiei de epurare Targoviste Sud, o mare parte din filmul de prezentare fiind destinat acestui obiectiv.

Pentru elevii participanti la ambele sesiuni de informare au fost pregătite materiale de promovare a proiectului si materiale informative (tricou, brosura informativa, mousepad, pliant de prezentare a proiectului) care au fost distribuite elevilor la inceputul prezentarii.

În data de 18 februarie 2016, elevii claselor a IX-a și a XI-a din cadrul liceului Voievodul Mircea din Târgoviște au participat la sesiunile de informare organizate de către Unitatea de Implementare a proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” ca parte a campaniei de informare și promovare a proiectului.

În cadrul sesiunilor de informare, managerul UIP – Cons. Jr. Florina Mureșan le-a prezentat elevilor care sunt principalele componente din cadrul proiectului pe care CATD l-a implementat în ultimii 4 ani, precum și beneficiile pe care locuitorii de pe raza județului Dâmbovița le vor avea o dată cu modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Întâlnirea cu elevii liceului Voievodul Mircea a reprezentat un bun prilej pentru managerul UIP să răspundă la întrebări și să ofere clarificări cu privire la provocările pe care le presupune furnizarea serviciilor de alimentare cu apă. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri au fost realizate prezentări cu privire la importanța apei – ca resursa naturală, cele două ore petrecute cu elevii fiind o oportunitate de a trece în revistă măsuri simple prin care fiecare poate contribui la protejarea mediului înconjurător și la diminuarea risipei de apă.

Cu ocazia acestor evenimente elevii au primit seturi de materiale informative și de promovare.

In data de 14 ianuarie 2016, la sediul Companiei de Apa Targoviste Dambovita a avut loc o reuniune a cu privire la aspecte tehnice, economice, juridice si administrative intampinate la utilizarea namolurilor provenite din statiile de epurare, ca fertilizator in agricultura.
La reuniune au participat mai multe categorii de experti, inclusiv experti internationali, dar si fermieri interesati de utilizarea namolurilor.
Acesta a fost primul eveniment dintr-o serie de trei astfel de evenimente care raspunde obiectivului de informarea operatorilor agricoli asupra avantajelor utilizării nămolului ca fertilizator în agricultură.

În data de 18.04.2014, în cadrul Primăriei Găești, s-a semnat Contractul de Lucrări CL9 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești”, atribuit firmei S.C. CONIZ ROMARG S.R.L, în urma procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă.
Contractul a fost atribuit cu o valoare de 24.137.901,52 lei fără TVA și se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni.
Lucrările din cadrul contractului cuprind:

 • reabilitarea rețelei de canalizare în lungime de 4,310 km;
 • extinderea rețelei de canalizare cu o lungime de 25,267 km;
 • construirea a 8 stații noi de pompare apă uzată;
 • reabilitarea conductei de refulare de la stația de pompare existentă(SP1) pe o lungime de 3,921 km.

În data de 10 aprilie 2014, 31 de elevi ai claselor VIII – XII din cadrul Liceului de Arte Bălașa Doamna din Târgoviște au participat la o vizită de studiu la doua contracte de lucrări modernizate din cadrul proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”: CL 6 – Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni și CL 2 – Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște Sud.

Scopul organizarii unei astfel de vizite a fost acela de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă care este întregul proces prin care trece apa de la sursă până la ieșirea ei dintr-o stație de epurare.
În acest sens au fost vizitate două obiective principale:

 1. Rezervorul de apă de la Gâlma
 2. Stația de epurare Târgoviște Sud

Elevii au fost încântați de vizita organizată, interesul lor pentru obiectivele vizitate fiind foarte crescut. Cu această ocazie le-au fost distribuite elevilor umbrele și tricouri.

Vineri, 21 martie 2014, Unitatea de Implementare a Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” împreună cu reprezentanții Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița au organizat o vizită de studiu adresată jurnaliștilor din presa locală la trei obiective modernizate în cadrul proiectului.

Programul a cuprins: Staţia de epurare Târgovişte Sud – obiectiv modernizat în cadrul CL 2, Staţia de pompare Casa Albă (cartier Priseaca) – obiectiv modernizat în cadrul CL 3 şi Frontul de captare Dragomireşti Nord – obiectiv modernizat în cadrul CL 1.

În cadrul vizitei Directorul General al CATD și Managerul UIP au realizat prezentarea obiectivelor vizitate, răspunzând în același timp întrebărilor adresate de către jurnaliști.

Această acțiune a reprezentat un bun prilej pentru reprezentanții presei locale participanți la eveniment de a cunoaște mai bine care sunt beneficiile dar și provocările pe care le implică pe termen mediu și lung implementarea proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”.

În perioada 19 – 20 martie 2014, în cadrul campaniei de informare și promovare a proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastucturii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”, au fost organizate mai multe evenimente de informare adresate elevilor din județul Dâmbovița.
Astfel, miercuri, 19 martie, au fost derulate evenimente de informare la Fieni, în cadrul Școlii Diaconu Coresi, unde au participat 27 de elevi din clasa a VIII–a și la Pucioasa pentru 30 de elevi din clasa a V-a, din cadrul Școlii Mihai Viteazul.
În data de 20 martie la evenimentele de informare au participat elevi din Titu și Găești. La Titu, evenimentul s-a adresat elevilor din clasa a VII-a din cadrul Școlii Pictor Nicolae Grigorescu, iar la Găești elevilor din clasa a XI-a din cadrul Liceului Tehnologic Iordache Golescu. În total, la cele două evenimente au participat 52 de copii.
Elevilor le-au fost prezentate lucrările derulate în cadrul proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”, precum și informații legate de conservarea apei ca resursă, importanța diminuării risipei de apă și pericolele pe care le implică poluarea.
Evenimentele s-au derulat sub formă de seminarii în cadrul cărora elevii au putut să pună întrebări, interesul lor pentru subiectele abordate fiind ridicat.

Cu ocazia acestor evenimente s-au distribuit participanților materiale informative și de promovare a proiectului.

În data de 18 decembrie 2013 a fost organizat un eveniment de informare adresat elevilor din clasa a V-a din cadrul Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu din Târgoviște. Evenimentul este primul orgaizat în cadrul campaniei de informare și promovare a proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastucturii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”, în perioada următoare fiind programate mai multe astfel de sesuni de informare adresate elevilor din zonele unde au loc lucrări în cadrul proiectului.

La evenimentul de miercuri, 18 decembrie, au participat 60 de elevi pentru care au fost realizate două prezentări de către Directorul General al CATD. Prima prezentare, mai generală, a subliniat importanța apei ca resursă naturală și a notat începuturile alimentării cu apă în Târgoviște, prin prezentarea de imagini și date istorice. Cea de a doua prezentare s-a axat pe contractele de lucrări derulate în prezent de CATD în cadrul Proiectului și beneficiile pe care acestea le au asupra populației pe termen lung.

În cadrul evenimentului elevilor le-au fost distribuite materiale informative și de promovare.

Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița a semnat pe data de 19.09.2013 Contractul CP3 – "Procurare și instalare echipament SCADA". Contractul a fost atribuit Asocierii formate din S.C. SECVISION BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. – lider de asociere, S.C. MIKON SYSTEMS S.R.L. si S.C. PALEX CONSTRUCȚII INSTALAȚII S.R.L., cu valoarea de 5.594.444,18 lei fără TVA.
Obiectivele acestui contract constau în: reabilitarea echipamentelor de automatizare din cadrul punctelor de lucru existente; implementarea în cadrul sistemului de alimentare cu apă a unui sistem de monitorizare a debitului şi a presiunii apei în reţea; implementarea sistemului de comunicare în cadrul a 7 puncte de lucru; reabilitarea PLC-urilor din cadrul a 7 puncte de lucru; extinderea Dispeceratului de Supervizare şi Control cu funcţionalităţi suplimentare; achiziţia, instalarea şi configurarea software-ului SCADA şi preluarea parametrilor de la punctele de lucru ale companiei (staţii de epurare a apei uzate, staţii de pompare a apei uzate, staţii de pompare/ repompare, staţii de hidrofor, captări gravitaţionale etc.)

Joi 28 februarie 2013, în sala de festivităţi a Primariei oraşului Găeşti s-a semnat Contractul CL8 - “Lucrări la sursele de apă şi staţiile de epurare Găeşti şi Titu”, care se va derula pe o perioada de 18 luni şi va fi implementat de către Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa.
Câştigătorul licitaţiei deschise este Asocierea de firme “Rotary Construcţii SRL” din Bucureşti şi “Comsa Emte” din Spania.
Lucrările ce urmează a fi realizate la Găeşti şi Titu vizează sursele de apă şi staţiile de epurare si sunt în valoare de 37.080.214,64 lei, fără TVA (8.720.242,38 euro).
Semnarea contractului de lucrări a fost urmată de o conferinţă de presă.

În data de 15 noiembrie 2012, Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor, împreună cu reprezentanţii Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa, a efectuat o vizită de lucru pe şantierele de lucrări derulate prin POS Mediu, în oraşele Pucioasa şi Fieni.
La această activitate au fost prezenţi: Adrian Ţuţuianu – preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Leonardo Badea – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, precum şi specialiştii de la Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul Companiei de Apă şi ai firmei Fichtner Environment, care acordă asistenţă tehnică şi supervizarea proiectului.
Au fost verificate stadiul execuţiei lucrărilor şi soluţiile alese.

În data de 8.11.2012, Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa împreună cu Asocierea de firme Strabag AG şi Construcţii Erbaşu S.A. au organizat la Târgovişte un eveniment prin care s-a marcat un an de la semnarea Contractului de Lucrări CL2 - “Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Târgovişte-Sud”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, în procent de 76,8%, prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”.
Festivitatea, la care au luat parte atât conducerile companiilor implicate, cât şi cele ale Primăriei Târgovişte şi Consiliului Judeţean Dâmboviţa, s-a constituit într-un moment de analiză a lucrărilor desfăşurate până în prezent, dar şi de prezentare a Asocierii menţionate şi a paşilor ce urmează a fi parcurşi, pentru ca noua Staţie de epurare Târgovişte-Sud să fie finalizată în termenul prevăzut.

În data de 23.08.2012, s-a semnat Contractul de Lucrări CL5 – ”Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Moreni”, atribuit firmei SC Proms Concept Group SRL, cu subcontractant SC Grossmann Engineering Grup SRL, în urma procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă.
Contractul a fost atribuit cu o valoare de 23.894.366,77 lei fără TVA și se va desfășura pe o perioadă de 21 de luni.

Lucrările propuse a fi executate sunt specifice investiţiilor în reţelele de apă şi canalizare şi cuprind:
 • Reţele de apă:
  - Extindere reţea de distribuţie în cartierul Schela Mare, pe o lungime L = 7,171 km.
 • Sistem de canalizare:
  - Extindere reţea de canalizare, L = 16,533 km;
  - Extindere conducte canalizare sub presiune, L = 4,419 km;
  - Extindere staţii de pompare apă uzată, 7 bucăţi;
  - Reabilitare reţea de canalizare, L = 6,558km;
  - Reabilitare conductă canalizare sub presiune, L = 121m.

Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița a semnat pe data de 25.07.2012 Contractul de Furnizare CP2 – ”Autospalator canalizare și vehicule operaționale”. Contractul a fost atribuit Asocierii formate din S.C. EURITEH S.R.L. – lider de asociere, S.C. TERRA ROMÂNIA UTILAJE DE CONSTRUCȚII S.R.L. si S.C. LEADER ECO S.R.L., cu valoarea de 7.515.425 lei fără TVA.
Obiectul contractului constă în achiziționarea de echipamente și utilaje care să permită Companiei de Apă Târgoviște–Dâmbovița o întreținere adecvată și facilă a sistemelor de apă și canalizare (vidanjă, autolaborator inspecție CCTV, buldoexcavatoare mici și medii, autoutilitare, vehicul de transport și împrăștiere a nămolului, echipamente de protecție).

În data de 07.06.2012, s-a semnat Contractul de Lucrări CL4 – ”Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni”, atribuit Asocierii formate din Contrat Ingineria Y Obras S.A. din Spania (lider de asociere), Fase Estudos E Projectos S.A. (Portugalia) şi S.C. Confort Dâmboviţa S.A., în urma procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă.
Contractul a fost atribuit cu o valoare de 33.447.269,89 lei fără TVA și se va desfășura pe o perioadă de 21 de luni.
Lucrările din cadrul contractului cuprind:

 • Reabilitare rezervoare Bana, 2x2500 mc și stație de clorinare;
 • Reabilitare și extindere stație de epurare Moreni.

În data de 25.05.2012, s-a semnat Contractul de Lucrări CL6 – ”Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni”, atribuit Asocierii formate din STULZ - PLANAQUA GmbH (lider de asociere) & S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L. & S.C. CONSANDUAR S.R.L. & S.C. CAZAN IMPEX’93 S.R.L, în urma procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă.
Contractul a fost atribuit cu o valoare de 58.496.803,34 lei fără TVA și se va desfășura pe o perioadă de 21 de luni.
Lucrările din cadrul contractului cuprind, printre altele, reabilitarea rezervoarelor Mușa, Fieni și Gâlma și construirea unui nou rezervor de 500 mc în cartierul Bela, stații de clorinare noi la Mușa, Bela, Fieni și Brănești, reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare Pucioasa și Fieni, reabilitarea aducțiunilor de apă brută Gâlma – Răteiu, extinderea sursei Gâlma cu 3 puțuri noi și aducțiunile aferente, etc.

În data de 14.05.2012, reprezentanții Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița au organizat o conferință de presă la sediul companiei, pentru a prezenta noutăți din cadrul Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”.

Pe ordinea de zi a evenimentului au fost incluse semnarea Contractului de Lucrări CL1 – ”Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Târgoviște”, care a avut loc pe data de 02.05.2012 și prezentarea stadiului de implementare a tuturor contractelor din cadrul Proiectului.

Totodată, reprezentanții Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița au folosit acest prilej pentru a prezenta noua imagine a companiei. O dată cu schimbarea siglei, Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița a lansat oficial noul site al companiei, dar și site-ul Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”.

În data de 02.05.2012, la sediul Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița, s-a semnat Contractul de Lucrări
CL1 – ”Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Târgoviște”, atribuit Asocierii formate din SC ERG TERMROM SA Galați (lider de asociere) și SC ROSAL GROUP SA, în urma procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă.
Contractul a fost atribuit cu o valoare de 22.568.588 lei fără TVA și se va desfășura pe o perioadă de 21 de luni.
Lucrările din cadrul contractului cuprind, printre altele, reabilitarea puțurilor de la frontul de captare Mănești - Gheboieni, reabilitarea și extinderea frontului de captare Dragomirești Nord - Zăvoi, reabilitarea rezervoarelor de la Dragomirești Nord și Priseaca și a stației de clorinare de la Priseaca, precum și construirea unui nou rezervor de 5000 mc la Priseaca și reabilitarea aducțiunilor de apă brută Mănești - Dragomirești Nord și Dragomirești Nord - Priseaca.

"Şcoala altfel" la Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița

În cadrul Programului educațional “Şcoala altfel”, derulat în județul Dâmbovița, în 6.04.2012 un grup de elevi ai clasei a X-a de la Colegiul Național "Ienăchiță Văcărescu" din Târgoviște a efectuat o vizită de informare și documentare la Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița, la invitația conducerii acesteia.

Însoțiți de Directorul General al Companiei, ing. Radu Vasilescu, tinerii studioși au vizitat sediul societății, fiindu-le prezentate activitățile pe care specialiștii le desfășoară în diverse servicii: Monitorizare, Dispecerat-Producție, Laborator Metrologic, etc. Apoi elevii au fost conduși la câteva obiective ale Companiei de Apă (Stația de epurare, Stația de apă Lazuri, stații de hidrofor), unde au aflat că apa captată din diverse surse trebuie să fie mai întâi filtrată, dezinfectată şi tratată, pentru a fi potabilă și a ajunge la robinetele din casele noastre, după care este epurată și redată cursurilor de apă curgătoare.

Elevii au primit explicații de la Directorul General al Companiei despre principalele coordonate ale Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Mediu, care va permite dâmbovițenilor să aibă acces la servicii de apă și canalizare de calitate.

În data de 27.03.2012, s-a semnat Contractul de Lucrări ”Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Pucioasa – Fieni”, atribuit prin achiziţie publică cu licitaţie deschisă firmei SC Valve Internațional SA Brăila.
Contractul are o perioadă de execuţie de 21 de luni, şi a fost atribuit pentru valoarea de 25.248.900,65 lei fără TVA. Lucrările din cadrul contractului se referă la extinderea reţelelor de canalizare cu 29.944 ml, extinderea conductelor de canalizare sub presiune cu 6.781 ml, reabilitarea reţelelor de canalizare cu 3.732 ml şi extinderea sistemului cu 15 staţii noi de pompare.

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Comunicat de Presa - Stadiul implementării Proiectului „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jude... Mai mult...
Semnare contract În data de 06 Februarie 2017 s-a semnat Contractul de Finantare - "Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii ... Mai mult...
Utilizarea namolului ca fertilizator in agricultura Vineri, 30 septembrie 2016, a avut loc cel de al treilea eveniment de promovare a utilizarii namolului ca fertilizator in agricul... Mai mult...
Evenimente de informare la Scoala Matei Basarab Miercuri, 28 septembrie 2016, in cadrul scolii Matei Basarab din Targoviste au fost organizate 2 evenimente de informare adresate... Mai mult...
Eveniment de informare la Liceul Voievodul Mircea În data de 18 februarie 2016, elevii claselor a IX-a și a XI-a din cadrul liceului Voievodul Mircea din Târgoviște au participat... Mai mult...
Semnare contract În data de 11 Martie 2015 s-a semnat Contractul pentru Proiectul “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Titu” ... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)

Formular de alertă nereguli

Orice persoană implicată în implementarea/monitorizarea unui proiect finanţat prin POS Mediu, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu, poate trimite Formularul de alertă privind neregulile la adresa de e-mail: sesizari-pos@mmediu.ro

Formular de alertă nereguli