POS MEDIU
 • Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România.
 • POS Mediu a fost elaborat de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), în calitate de Autoritate de Management pentru acest program şi în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, în calitatea sa de coordonator al procesului de pregătire a României pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune.
 • Unul din obiectivele POS Mediu constă în îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi uzate prin asigurarea unor servicii de apă şi apă uzată conforme cu practicile UE, în zonele majoritar urbane, până în 2015 (respectiv 2018).

Obiectivele generale ale Proiectului

 • Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu - Extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare.
 • În urma implementării Proiectului se au în vedere:
  • Respectarea în totalitate a Directivelor UE şi legislaţiei româneşti în domeniul alimentării cu apă, a colectării şi tratării apelor uzate;
  • Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în aglomerările respective;
  • Proiectul va contribui la creşterea capacităţii instituţionale locale de implementare a proiectelor.

Obiectivele specifice ale Proiectului

 • Pentru sistemele de alimentare cu apă:
  • Alimentarea cu apă potabilă conform standardelor Directivei UE 98/83/EC, privind Calitatatea apei destinate consumului uman, transpusă în legislația națională de Legea 458/2002 a calității apei potabile, amendată de Legea 311/2004;
  • Asigurarea calității apei potabile pentru o populație de 180.000 locuitori;
  • Îmbunătățirea calității și siguranței alimentării cu apă prin reabilitarea instalațiilor necorespunzătoare din punct de vedere tehnic;
  • Reducerea pierderilor de apă.
 • Pentru sistemele de apă uzată:
  • Implementarea Directivei UE 91/271/CEE, transpusă în legislația națională de HG 352/2005, care amendează HG 188/2002, privind colectarea și epurarea apelor uzate orășenești și evitarea evacuării apelor uzate orășenești netratate, în receptori naturali;
  • Atenuarea riscurilor asupra Sănătăţii cu privire la descărcările de apă uzată netratată sau tratată insuficient, precum şi eliminarea riscurilor de inundaţii;
  • Realizarea de economii în ceea ce priveşte costurile operaţionale implicate în managerierea sistemelor de apă şi canalizare;
  • Conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului, transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecţia de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată;
  • Protejarea mediului, a calității apelor de suprafață și subterane;
  • Optimizarea rețelelor de canalizare, precum și a stațiilor de epurare a apei uzate;
  • Reducerea infiltrațiilor în sistem.
 • Obiectivul principal al proiectului din Judeţul Dâmboviţa este de a îmbunătăți infrastructura de apă potabilă/uzată în Județul Dâmbovița, pentru conformarea cu obligațiile negociate de România în Tratatul de Aderare și obiectivele POS Mediu și Axa Prioritară 1, sub care vor fi elaborate proiectele de apă.
 • Principalul beneficiar al proiectului este Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA, societate pe acțiuni ce funcţionează ca operator regional.
  Principala activitate a Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA o reprezintă furnizarea de apă potabilă şi colectarea şi epurarea apelor uzate.

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Comunicat de Presa - Stadiul implementării Proiectului „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jude... Mai mult...
Semnare contract În data de 06 Februarie 2017 s-a semnat Contractul de Finantare - "Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii ... Mai mult...
Utilizarea namolului ca fertilizator in agricultura Vineri, 30 septembrie 2016, a avut loc cel de al treilea eveniment de promovare a utilizarii namolului ca fertilizator in agricul... Mai mult...
Evenimente de informare la Scoala Matei Basarab Miercuri, 28 septembrie 2016, in cadrul scolii Matei Basarab din Targoviste au fost organizate 2 evenimente de informare adresate... Mai mult...
Eveniment de informare la Liceul Voievodul Mircea În data de 18 februarie 2016, elevii claselor a IX-a și a XI-a din cadrul liceului Voievodul Mircea din Târgoviște au participat... Mai mult...
Semnare contract În data de 11 Martie 2015 s-a semnat Contractul pentru Proiectul “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Titu” ... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)

Formular de alertă nereguli

Orice persoană implicată în implementarea/monitorizarea unui proiect finanţat prin POS Mediu, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu, poate trimite Formularul de alertă privind neregulile la adresa de e-mail: sesizari-pos@mmediu.ro

Formular de alertă nereguli